Rólam

Csorbai Ferenc

Tisztelt Mohácsi Polgárok! Barátaim!

Ezt a weboldalt, blogot azzal a céllal indítom, hogy a Várost érintő hírek, ügyek megvitatására módot teremtsek. Egyúttal élek az Internet adta lehetőséggel és szeretném személyesebbé tenni a városlakókkal való párbeszédet és betekintést engedni a hétköznapjaimba.

Köszöntöm az oldalamon, engedje meg, hogy bemutatkozzak.

1972-ben születtem Mohácson, itt nőttem fel és az óta is itt élek. Édesanyám a pécsi Szikra nyomda mohácsi telephelyén irodai dolgozó volt. Édesapám hűtőgépszerelő, később cégvezető és a Mohácsi Torna Egylet Ökölvívó szakosztályában a fiatal tehetségekkel foglalkozott. Lelkes lokálpatriótaként a városban kiállításokat szervezett. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Mohács városi elnökségének is tagja volt.

Diákéveimet egészen a gimnázium befejezéséig Mohácson töltöttem. A Park Utcai általános Iskolában kezdtem, majd a Brodarics tériben sport-tagozaton voltam tanuló.

Hét éven keresztül az MTE Evezős Szakosztályában edzettem és versenyeztem. Életemnek fontos része a sport; itt tanultam meg, hogy kitartó, következetes kemény munka nélkül nincsenek tartós sikerek.

A Kisfaludy Károly Gimnázium befejezése után édesapámmal megalapítottuk első közös vállalkozásunkat, amelynek az ügyvezetője lettem. Édesapám bizalmára méltó akartam lenni, emiatt a vezetői munkát igyekeztem a legjobb tudásom szerint végezni, ugyanakkor azt is tudtam, ha naprakész szeretnék lenni és szakmailag jól felvértezett, akkor folyamatosan képeznem kell magam. Ez elsősorban informatikai és vállalkozások gazdasági vezetésével foglalkozó tanulmányokban realizálódott.

A kétezres évek elején újabb vállalkozásokat alapítottam, amelyek fő tevékenysége egy akkor még Magyarországon ismeretlen felülettisztítási technológia volt. Ezek a cégek mára nemzetközi hírű és erős kapcsolatrendszerrel bíró vállalkozásokká váltak.

Munkámban mindig az előrelépés, az új dolgok, megoldások keresése motivált.
 

2001-ben megnősültem. Boldog családban, három gyermek szerencsés édesapja vagyok. A sors kegyének érzem, hogy házasságkötésemkor és mind a három gyermekem keresztelésekor családunk tagja, Bíró László püspök úr a házasságkötés és a keresztség szentségében részesített bennünket.

Gyermekeim a rendszeres sport mellett művészeti foglalkozásokon vesznek részt, zongorázni, csellózni tanulnak, lelkes tagjai a dráma- és hagyományőrző szakköröknek. Meggyőződésem, hogy mindez fontos ahhoz, hogy a művészetekben jártas, a szépségre fogékony és egészséges felnőtté váljanak.
 

A közösségi élet mindig is alapvető volt számomra. Évekkel ezelőtt megalapítottunk egy civil egyesületet, amely kimondottan a fiatal vállalkozóknak nyújt jogi és gazdasági segítséget a cégvezetés terén. Fiataloknak szánt programjaink alternatívát nyújtanak a szabadidő tartalmas, hasznos eltöltésében. Kiállításaink Mohács kulturális életét színesítik. Egyesületi székházunk mindenki előtt nyitott: drámapedagógiai képzés, a szépkorúak számára énekkari foglalkozások jelentenek remek kikapcsolódási lehetőséget, sőt, a különböző vallási felekezetek is otthonra lelnek nálunk.
Hosszú évek óta tagja vagyok egy busó csoportnak, családom minden tagjával együtt minden évben maszkot öltünk és részt veszünk a város egyik legjelentősebb eseményén.

Szenvedélyes természetvédő vagyok és elkötelezett híve a megújuló energiaforrásoknak. Családommal gyakran veszünk részt közösségi hulladék gyűjtő akciókon.

Hiszem, hogy a családi példamutatás hatékony szemléletformáló, hogy úgy alakítsuk életformáinkat, szokásainkat, hogy ne zsákmányoljuk ki a természeti erőforrásokat.

 

Cégcsoportunkkal gyakran állunk jótékony ügyek mellé, erőnkhöz mérten támogatunk nehéz anyagi helyzetben élő családokat, és karitatív munkát végző szervezeteket.

2014-től a városlakók bizalmából kerültem a képviselő testületbe, ahol 5 évig kiegyensúlyozott, a város érdekeit előtérben tartó, és megítélésem szerint, konstruktív politizálást folytattam. Több megvalósításra váró projektet készítettem elő és ajánlottam a városvezetés figyelmébe. A város fejlődése szívügyem. Ez állandó munkahelyek, jól képzett szakemberek és Magyarországon élő munkavállalók nélkül aligha elképzelhető el. Meggyőződésem, hogy valós alternatívát kell nyújtani a közmunkával szemben.

Elsődleges és egyben legfontosabb feladatomként a mohácsi embereket, a mohácsi családokat közvetlenül érintő problémák megoldását határozom meg.

Határozott célom, hogy az önkormányzat, mint minden lakos lelkiismeretes, megbízható és szakavatott szolgáltatójaként működjön.

Addig ugyanis nem beszélhetünk modern, élhető városról, amíg sok helyen nincsen biztonságos gyalogjárda, amíg vannak helyek, ahol nincs közvilágítás, szennyvízcsatorna, a városi ivóvíz hálózatra elöregedett, magánkézben lévő vezetékrendszerek csatlakoznak, amíg hiányoznak gyalogátkelő helyek, amíg nincs a városnak nagysebességű internet hálózata, amíg nem kap kellő figyelmet a közösségi közlekedés és amíg vannak a városközponttól fejlettségben leszakadó városrészek.

Nyitottabb, a lakosok véleményét figyelembe vevő városvezetés kialakítása az egyik fő célom. Bízom benne, hogy ezzel a fórummal is segíteni tudom a valódi kapcsolódások- és párbeszéd létrejöttét. Kérem, segítse a párbeszédet. Adjon hangot véleményének, mondja el a bosszantó problémákat, mert meghallom és cselekszem a változás érdekében.
Nyitott vagyok minden kreatív ötletre, jobbító szándékú javaslatra. Nem a nagy ígéretek alakítják Mohács jó sorsát, hanem az apró lépésekből összeálló gondosság.

Hiszek a demokráciában és abban, hogy Mohácson együtt többre jutunk!


Csorbai Ferenc