Ezt a weboldalt azzal a céllal indítottam, hogy a Várost érintő ügyek megvitatására módot teremtsek, és az Internet adta lehetőséggel élve szeretném személyesebbé tenni a városlakókkal való párbeszédet.
Jövő hét SZERDÁTÓL (2020.04.29-től) módosul a Piac nyitvatartási ideje!

Jövő hét SZERDÁTÓL (2020.04.29-től) módosul a piac látogathatósági rendje!

▶️ RENDELET:
Mohács Város Polgármesterének 10/2020.(IV.24.) önkormányzati rendelete a településen működő piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának helyi szabályairól.

Mohács Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Mohács Város Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva, a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.9.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdésének 12. és 14. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1.§
(1) A Mohácsi városi piacot a 65.életévüket betöltött személyek a Mohácsi Önkormányzatnak a piacok és vásárok tartásáról szóló 11/2019. (X.10.) Ör. számú rendeletében meghatározott piaci napokon, hétfőtől-szombatig 6:00-8:30 óráig látogathatják. Rajtuk kívül ezen időtartam alatt a piac területén kizárólag az ott árusítók és foglalkoztatottak tartózkodhatnak.
(2) A piacon egészségügyi maszk, ennek hiányában annak rendeltetését, funkcióját betöltő egyéb textil vagy más anyag (orrot, arcot takaró sál, kendő) (a továbbiakban: maszk) viselése kötelező.
(3) A piacra történő bejutás és ott tartózkodás során a 2 méteres távolságot meg kell tartani.

2.§
(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. április 29. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet a Magyarország Kormánya által a 71/2020. (III.27.) Korm. rendelettel elrendelt, illetve a 95/2020. (IV.9.) Korm rendelettel meghosszabbított kijárási korlátozás megszűnésének kihirdetésével hatályát veszti.

Csorbai ferenc
polgármester

Dr. Kovács Mirella
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2020. április 24.

Dr. Kovács Mirella
jegyző

——————————————————————
▶️ ELŐZMÉNYEK

Közvéleménykutatás zajlott a piacon, a piacról.

Múlt szerda reggel és délelőtt a Városháza két munkatársa szólította meg folyamatosan a piacra érkezőket. A hölgyek kezében kérdőívek voltak, rajtuk egyetlen kérdés: mikor látogassa az idősebb korosztály e népszerű elárusítóhelyet? A polgármesteri hivatali dolgozók természetesen érdeklődésük hátteréről is beszámoltak azoknak, akik figyelmükre érdemesítették őket.

A magyarázatokból kiderült: egy kormányrendelet most már lehetőséget ad arra, hogy a polgármester a piac esetében eltérjen a kijárási korlátozásban foglaltaktól. A piacfelügyelőség és az árusok tapasztalatai egyaránt azt mutatják, hogy a kijárási korlátozás által meghatározott rend felülvizsgálatra szorul. Ismert: jelenleg kizárólag a 65 év felettiek vásárolhatnak 9.00 és 12.00 óra között, a többiek ezen idősáv előtt kereshetik fel e belvárosi kereskedelmi létesítményt. Az érintettek ezért közös javaslattal álltak elő: e szerint a jövőben reggel 6.00 és 8.30 óra között látogathassák a piacot a 65 évesnél idősebbek, az ettől fiatalabb korosztály pedig 8.30 után intézhesse a bevásárlást.

A változtatás szükségessége mellett több érv is szól, ezekkel a kérdőívek kezelői egyenként is megismertették a megszólítottakat. Ezek az alábbiak:
A veszélyeztetettebb korosztály így biztonságosabban vásárolhat, hiszen mindjárt nyitásra, az előző napi zárást követően fertőtlenített piacra érkezhet. Ezenkívül a piac után kényelmesen odaérnek a boltokba, gyógyszertárakba a számukra fenntartott időben. Végül: sokkal többen járnak a fiatalabb korosztályból a piacra, ezért nekik szélesebb idősávot célszerű biztosítani, így elkerülhető a nagyobb tömeg. A kérdőív anonim volt, a válaszadóknak csupán arra kellett felelniük, hogy 65 év felettiek-e vagy nem érték még el ezt az életkort, ezen felül a „Mikor látogassa az idősebb korosztály a piacot?” kérdésre vártak tőlük feleletet. A lehetséges válaszok: „9.00 és 12.00 óra között” (azaz a jelenlegi rendben) vagy korábban, „6.00 és 8.30 óra között” (ez lenne az új rend). A mini közvéleménykutatást a város a Facebookra is kiterjesztette, a válaszadók csütörtökig foglalhattak állást e kérdésben. Nos, a beérkezett válaszokból az derült ki: a többség az új piaclátogatási rendet támogatja (a Facebookon 84% volt ez az arány), így április 29-étől (szerdától) már e szerint, vagyis 6.00-8.30-ig, illetve 9.00-től délig várja a vásárlókat e kedvelt elárusítóhely. Az önkormányzat és a piacfelügyelet ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik véleményükkel, válaszadásukkal segítették e munkát! Azt azonban tudniuk kell Olvasóinknak: ha a kormány a piacok, üzletek nyitva tartásával összefüggésben új rendeletet alkot, annak érvényét természetesen az itteni piacra is ki kell terjeszteni. Erről az önkormányzat facebook-oldalán, honlapján és média érintett képviselőinél szerezhetnek aktuális információkat.

 

Fogjunk össze és vigyázzunk egymásra!

FONTOS:
Minden Koronavírussal kapcsolatos információt megtalál az alábbi oldalakon. Kérjük, hogy innen informálódjon:

Mohács oldala:
http://mohacs.hu/koronavirus

Kormányzati oldal:
https://koronavirus.gov.hu/

Csorbai Ferenc

Csorbai Ferenc

polgármester - "Mohács Mindenkié!"

Szóljon hozzá

Ossza meg az ismerőseivel is!

Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: email
Email
Megosztás itt: twitter
Twitter
Megosztás itt: linkedin
LinkedIn